Jerzy Łużniak podczas briefingu prasowego.

Autor: redakcja UMJG

3.3.2021 - 16:08

„Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa” – reprezentanci stowarzyszenia gościli w Jeleniej Górze

50 gospodarzy metropolii, miast i miasteczek z Dolnego Śląska podpisało się w poniedziałek we Wrocławiu pod deklaracją założycielską nowego stowarzyszenia samorządowego „Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa”. Dzisiaj delegacja samorządowców gościła w Jeleniej Górze.

Samorządowcy stawiają na współpracę, której głównym celem jest szeroko rozumiana poprawa jakości życia mieszkańców małych ojczyzn na Dolnym Śląsku. Chodzi m.in. o rozwój infrastruktury drogowej, pozyskiwanie dodatkowych środków na inwestycje i zwiększanie potencjału regionu. Jednocześnie członkowie stowarzyszenia sprzeciwiają się postępującym od kilku lat konsekwentnym próbom centralizacji kraju.

– Jesteśmy mieszkańcami Dolnego Śląska, którym współobywatele powierzyli troskę o swoje małe wspólnoty. Czujemy się odpowiedzialni za ten piękny region. Jesteśmy po to, by służyć. Mieszkańcom Dolnego Śląska. Naszym wspólnym miastom, gminom, powiatom, całemu regionowi. Działamy wspólnie – pod tymi słowami w poniedziałek (1 marca) podpisało się 50 burmistrzów, prezydentów i wójtów z Dolnego Śląska. Wśród nich znaleźli się m.in. prezydenci Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Świdnicy i Legnicy, burmistrzowie Strzelina, Lądka Zdroju, Ząbkowic Śląskich czy wójtowie Walimia, Długołęki i Malczyc. W sumie w miejscowościach samorządowców, którzy współtworzą nowe stowarzyszenie mieszka ponad 1,5 mln Dolnoślązaków (na 2,9 mln mieszkańców całego województwa).

– Projekt, o którym rozmawiamy nie jest przeciwko komukolwiek. Jest projektem za. Za budowaniem wspólnoty wbrew podziałom, za szukaniem tego, co nas łączy, wbrew temu, co mogło nas dzielić w przeszłości, za wspólną pracą – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Obserwujemy kolejne procesy centralizacyjne i trzeba powiedzieć, że są one raczej skutkiem pewnego planu na inną Polskę. Inną niż ta, w której chcielibyśmy żyć i pracować, inną niż ta, którą chcielibyśmy zostawić naszym dzieciom, inną wreszcie od tej, do której dążyła Solidarność i wyrośli z niej ojcowie założyciele nowego samorządu.

– Zabiegaliśmy o to i będziemy zabiegać, by Dolny Śląsk był traktowany w sposób równomierny, rozwijał się wszędzie tak samo – powiedzieli zgodnie prezydenci Jeleniej Góry i Wałbrzycha, Jerzy Łużniak i Roman Szełemej. – Aby mieszkańcy nawet najbardziej oddalonych miejscowości od autostrady A4, która jest osią rozwoju, mieli poczucie równomiernego rozwoju.

Przypomnieli o nierównym podziale środków z RPO na lata 2021-2027.

– Ilość pieniędzy przewidzianych dla naszego regionu jest dwu, a nawet trzykrotnie mniejsza na mieszkańca, niż w innych regionach kraju – podkreślił Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju. – A to niesprawiedliwe, bo na ogół stypendiami nagradza się najlepszych uczniów. Chcemy mieć bezpośredni wpływ na to, jak dzielone są pieniądze i jakie inwestycje będą u nas wykonywane, bo to my jesteśmy wybierani w wyborach bezpośrednich i odpowiadamy przed mieszkańcami.

Samorządowcy chcą oprzeć swoje działania na trzech filarach: zdrowiu, bezpieczeństwie i wygodzie – rozumianej jako poprawa jakości życia na Dolnym Śląsku.

W deklaracji programowej stowarzyszenia nawiązano także do styczniowego wydarzenia, gdy największe samorządy Dolnego Śląska zajęły wspólne stanowisko w sprawie docelowego układu najważniejszych połączeń drogowych w regionie (nowy korytarz A4 i S5):

- Uważamy, że połączenia drogowe mają nie tylko po prostu poprawiać jakość i szybkość przemieszczania się, ale przede wszystkim mocniej wiązać południe i północ regionu. Chcemy proponować i realizować więcej podobnych, wspólnych inicjatyw, w różnych dziedzinach. Chcemy również zabiegać o taki podział środków zewnętrznych, zwłaszcza z Unii Europejskiej, który uwzględni zarówno trudne problemy i specyfikę południa, jak i rosnące wyzwania, przed którymi stoją subregiony północy – Wrocławski Obszar Metropolitalny i Zagłębie Miedziowe – czytamy w deklaracji.

- Nasze spotkanie to pewien początek. Początek ruchu z pozytywnym programem dla naszego regionu. Ruchu szukającego porozumień i dialogu. Ruchu otwartego na wszystkich podzielających nasze ideały oraz gotowych do pracy i dialogu – zakończył swoje przemówienie prezydent Wrocławia. A Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry, dodał: - To my, samorządowcy, słuchając swoich mieszkańców, będziemy i chcemy decydować o tym jak wyglądać mają nasze małe ojczyzny. Nasz głos jest i powinien być bardzo wyraźnie słyszalny. Dla dobra mieszkańców Dolnego Śląska.

 

Szczegóły na temat nowego stowarzyszenia:

Facebook: Dolny Śląsk Wspólna Sprawa

Adres strony: www.dolnyslaskwspolnasprawa.pl

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image