DK3

Autor: redakcja UMJG

5.3.2021 - 8:29

Samorządowcy jednym głosem w sprawie przebudowy DK3

Od wielu miesięcy konsultowane  są różne warianty przebiegu obwodnicy Kaczorowa łączącej Jelenią Górę z węzłem drogowym w Bolkowie. Ze wszystkich siedmiu zaproponowanych wariantów do dalszej decyzji pozostały trzy warianty : wariant nr 2, 6 i 7. 

Przedstawiciele Kaczorowa, Jeleniej Góry, Bolkowa i Mysłowa jednogłośnie potwierdzają, że wariant nr 2 jest wariantem najbardziej przyszłościowym, który pozwoliłby, aby cała aglomeracja jeleniogórska została skomunikowana w taki sposób, aby nie trzeba by było za kilka tat ponownie dokonywać korekt przebiegu nitki komunikacyjnej. Niestety, innego zdania są władze GDDKiA. 

Wariant nr 2 zakłada budowę obwodnicy o długości 16,5 km. Jest to nitka odbiegająca najbardziej na północ od stanu istniejącego. Według planów jej przebieg miałby rozpoczynać się przed skrzyżowaniem z drogą powiatową DP 2814D w Gminie Bolków, a kończyć przed skrzyżowaniem z drogami powiatowymi DP 2735D oraz DP 2750D w Radomierzu.

Wariant W6i W7 budzi najwięcej kontrowersji. 

Obawa jest, że duża inwestycja drogowa prowadzona przez środek wsi naruszy system hydrologiczny. Przeciwnicy poprowadzenia obwodnicy przez Kaczorów i Mysłów uważają, że wybór tych wariantów oznaczałby dewastacje - dróg powiatowych w Płoninie, Starych Rochowicach, Wierzchosławicach i Wierzchosławiczkach, wykluczając te gminy komunikacyjnie.

Mieszkańcy Kaczorowa i Mysłowa zgodnie przyznają, że są gotowi działać, by nie dopuścić do realizacji tych z wersji które będą przecinały obie wsie.
- Przygotowujemy duży baner, a jeśli sytuacja przybierze zły obrót będziemy blokować krajową „3” – zapowiedzieli mieszkańcy. Te obawy wyraźnie podkreślili w konsultacjach. Złożyli 153 ankiety lub protesty zbiorowe.
„Wariant nr 2 jest wariantem krótszym o pół kilometra od pozostałych wariantów. Ponadto nie wymaga on budowy tunelu czy siatki dróg serwisowych. Jedynym jego mankamentem jest budowa estakady. Również analiza środowiskowa wykazała, że jest to wariant najlepszy spośród trzech wyselekcjonowanych – tłumaczy Witold Grzybowski - Specjalista z zakresu PPP”
Za wariantem nr 2 opowiada się również gmina Bolków. Samorządowcy przygotowują apel skierowany do Ministra Transportu i Dyrektora GDDKiA wzywający do tego aby poprzeć wariant, który z jednej strony rozwiąże problemy mieszkańców, a z drugiej da perspektywę rozwoju całej aglomeracji jeleniogórskiej.

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image