Bieżnia lekkoatletyczna.

Autor: redakcja UMJG

24.2.2021 - 15:10

Stypendia sportowe - wnioski do końca miesiąca

Do końca lutego przyjmowane są wnioski o stypendia sportowe za wysokie osiągnięcia w sporcie w 2020 roku.

Stypendia w wysokości do 2 tysięcy złotych mogą otrzymać zawodnicy, którzy są mieszkańcami Jeleniej Góry lub są zrzeszeni w klubie, mającym siedzibę na terenie naszego miasta. Muszą wykazać się wysokim wynikiem sportowym (np. medal) na imprezie rangi mistrzostw świata czy Europy. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Prezydent Jeleniej Góry. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, na specjalnym wzorze. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, wykaz osiągnięć, kwalifikujących do przyznania stypendium, a także wzór wniosku znajduje się w Uchwale nr 277.XXVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Link: http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/14019/uchwala-nr-277-xxvi-2020