Termomodernizacja budynków w Jeleniej Górze

Ponad 6 mln złotych pozyskała Jelenia Góra na realizację projektów termomodernizacyjnych. Dawne kamienice odzyskają swój blask. Wyremontowane zostaną także przedszkola i szkoły.

Dofinansowanie pochodzi z osi 3 – Gospodarka Niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wsparcie udzielane jest w ramach poddziałania 3.3.3 programu, które dedykowane zostało Aglomeracji Jeleniogórskiej. Dotacje mogli pozyskać wyłącznie beneficjenci z obszaru Aglomeracji za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej – w skrócie ZIT AJ. Dzięki temu pięknieją przede wszystkim budynki służące mieszkańcom Jeleniej Góry – głównie placówki oświatowe. Prace trwają też w obiektach Miejskich Przedszkoli nr 2, 11,14.  Po wymianie stolarki okiennej czy dociepleniu elewacji zdecydowanie zmniejszą się koszty utrzymania wspomnianych placówek– mówi Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła. – Jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonawców robót dla Miejskiego Przedszkola nr 4 i Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych – budynki A i B. Dodatkowo projekt ten zakłada wymianę systemu ogrzewania na ekologiczne – głównie na paliwo gazowe oraz oświetlenia na energooszczędne- głównie LED-owe- dodaje Marcin Zawiła.

Z dofinansowywanych przez UE programów korzysta także coraz więcej wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych. – Ciekawym tego przykładem jest projekt wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Podgórzyńskiej 2 – mówi Jerzy Łużniak, zastępca Prezydenta miasta. – Otrzymała ona dofinansowanie na remont budynków przy ulicach: Podgórzyńskiej 2, Rataja 2, Łabskiej 1, Wróblewskiego 1 i Cieplickiej 22. Budynki te stoją w uzdrowiskowej dzielnicy naszego miasta, która w okresie zimowym ma znacznie przekroczone normy zanieczyszczania powietrza. Efekt będzie widoczny jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu grzewczego a prace mają zakończyć się do 15 października tego roku.

W konkursach na dotacje na remonty termomodernizacyjne wybrane do dofinansowania zostały jeszcze projekty wspólnot z budynków przy ulicach: Drzymały 49, Okrzei 7, Na Skałkach 6, Na Skałkach 8, Tkackiej 5, Tkackiej 9, Tkackiej 10, Drzymały 49, Karola Miarki 16, Mickiewicza 3, Mickiewicza 56, Muzealnej 3, Powstania Styczniowego 7, Powstania Styczniowego 13, Wrońskiego 8 i Wyczółkowskiego 12. Ponadto udzielono dotacji na projekt termomodernizacji budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Wyczółkowskiego 61. Beneficjentem wsparcia została także Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zrealizuje kompleksową termomodernizację ośmiu budynków w centrum miasta i w dzielnicy Zabobrze.

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 6,40 mln zł.

W ramach  unijnego programu termomodernizację przejdzie 29 budynków za ponad 9,9 mln zł.

zdjęcia budynku przy Wróblewskiego 1 przed termomodernizacją