W marcu rozpocznie się remont obiektu przy Lubańskiej

⚽️W marcu rozpoczną się pracę związane z przebudową stadionu miejskiego przy ulicy Lubańskiej. Projekt, który jest dofinansowany przez Unię Europejską zakłada:

☑️rozbiórkę dwóch budynków zaplecza sportowo-socjalnego wraz z urządzeniami technicznymi,
☑️rozbiórkę utwardzonych nawierzchni przy rozbieranych budynkach,
☑️budowę budynku zaplecza dla sportowców,
☑️montaż obiektu magazynowego,
☑️budowę nawierzchni z kostki betonowej,
☑️rekultywację terenu w rejonie rozebranych budynków i instalacji, ułożenie humusu na gr. min. 15 cm, wysianie trawy,
☑️budowę przyłączy do projektowanego budynku,
☑️renowację istniejącej płyty trawiastej boiska głównego,
☑️budowę oświetlenia boiska piłkarskiego istniejącego, natężenie o mocy 180-200 lx,
☑️budowę lamp fotowoltaicznych – oświetlenie skateparku,
☑️likwidację kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej z projektowanymi obiektami,
☑️wykonanie innych robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia w celu zapewnienia funkcji obiektu zgodnie z przeznaczeniem

⚽️Remont stadionu przy ulicy Lubańskiej odbywa się w ramach zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na modernizacji stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze – etap I w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”.

⚽️Zwycięzcą przetargu, który rozstrzygnięty został w ubiegłym roku zostało przedsiębiorstwo Wod-Invest Łukasz Wodyński z Jeleniej Góry
Koszt inwestycji według złożonej oferty wyniósł 1 milion 130 tysięcy złotych
termin zakończenia umowy – określono na dzień 30.08.2019