Bulwar nad rzeką Kamienna w Cieplicach

Od połowy tego roku w uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry trwa budowa Bulwaru nad rzeką Kamienna. 

Zadanie, które jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zakłada między innymi:

wyburzenia istniejących przypadkowych elementów zabudowy (elementy betonowe, zdewastowane
nawierzchnie utwardzone: asfaltowe i betonowe)
2) budowę regularnych ciągów pieszych z dostępem dla osób niepełnosprawnych od ulicy Cieplickiej oraz
od ulicy Piotra Ściegiennego,
3) dostawę i montaż tężni solankowej,
4) budowę schodów terenowych łączących teren bulwaru z zespołem pocysterskim,
5) wykonanie skarpy ziemnej ograniczonej murem oporowym od strony istniejących budynków zespołu
pocysterskiego,
6) remont muru nadbrzeżnego oraz montaż barierki ochronnej,
7) budowę oświetlenia i monitoringu,
8) budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem,
9) montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci,
10) zagospodarowanie terenu zielenią – wycinka istniejących drzew i krzewów, wprowadzenie zieleni niskiej,
średniej i wysokiej (nasadzenia drzew, krzewów oraz traw ozdobnych).

Poniżej galeria zdjęć wykonanych 27 grudnia 2018 roku