Kończą się prace termomodernizacji budynku MZK

W ostatnim czasie biurowiec Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze przeszedł gruntowny remont.Wygrana w drodze przetargu firma miała do wykonania następujące zadania:

-dostawę i montaż okien i drzwi
-wymianę oszklenia na klatce schodowej
-rozbudowę zadaszenia nad wejściem do budynku
-ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, malowanie
-instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią
-cieplną i elektryczną (m.in. czujniki, sterowniki, układy regulacji, urządzenia pomiarowe)
-wymianę oświetlenia na energooszczędne
hydroizolację pionową, wymianę rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej
 
Projekt przewiduje także budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja powinna zostać zakończona w listopadzie. Wartość inwestycji wynosi 943.700 zł netto, a wartość dofinansowania przez dolnośląski samorząd – 794.325 zł.