Prace porządkowe przy „Zameczku”

Pracownicy MPGK rozpoczęli porządkowanie parku wokół zabobrzańskiego pałacyku. Wykarczowali już chaszcze, wycięli samosieje, a także wywieźli kilka kontenerów śmieci. 

Park porządkuje codziennie od kilku do kilkunastu pracowników spółki. Samorząd miejski przeznaczył na to 200 tys zł. Najważniejsze roboty powinny zostać zakończone na przełomie marca i kwietnia, tak by od maja alejkami mogli już spacerować jeleniogórzanie. W przyszłości teren zostanie oświetlony, staną w nim ławeczki, a dzieci otrzymają do dyspozycji plac zabaw.