Przetarg na wykonanie sztucznego boiska

Do 15 stycznia tego roku czekamy na oferty firm, które będą zainteresowane wykonaniem boiska treningowego przy ulicy Złotniczej

Zakres zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną trawą wraz z elementami infrastruktury stadionowej,
b) zagospodarowanie terenów z drogami wewnętrznymi oraz chodnikami,
c) wykonanie ogrodzenia boiska 
treningowego oraz sektora kibiców gości.
d) zagospodarowanie materiałów odpadowych i gruzu z rozbiórek
e) wykonanie sieci zasilania NN wraz z oświetleniem boiska,
f) wykonanie odprowadzenia wód deszczowych, kanalizacji oraz wody,
g) dostawa i montaż wyposażenia stadionowego.
Zakończenie robót datowane jest na 21.06.2019 r.