Rusza remont ulicy Nadbrzeżnej !!!

Po kilkunastu latach oczekiwania mieszkańcy ulicy Nadbrzeżnej będą mieli zupełnie odmienioną drogę 
Przebudowa dotyczy 2,6 km jezdni , z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej.
Powstanie także droga rowerowa o długości ponad kilometra w nowym odcinku i jeszcze więcej na odcinku przebudowywanym – łącznie tyle samo, ile liczy nowa jezdnia.

Ponad roboty drogowe równie istotne są prace ziemne i związane z tym prace przy budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo można się spodziewać remontu dwóch kładek, budowy oświetlenia, budowy wygrodzeń i poręczy poprawiających bezpieczeństwo ruchu, i wiele innych drobniejszych prac.
Łączna wartość umowy to ok. 6,77 mln zł brutto, wykonawca daje gwarancję na 60 miesięcy, deklarując, że ukończy roboty nie później niż do 30 czerwca 2020 r.