Termomodernizacja budynków w Jeleniej Górze

Ponad 6 mln złotych pozyskała Jelenia Góra na realizację projektów termomodernizacyjnych. Dawne kamienice odzyskają swój blask. Wyremontowane zostaną także przedszkola i szkoły.

Dofinansowanie pochodzi z osi 3 – Gospodarka Niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wsparcie udzielane jest w ramach poddziałania 3.3.3 programu, które dedykowane zostało Aglomeracji Jeleniogórskiej. Czytaj dalej Termomodernizacja budynków w Jeleniej Górze