Termomodernizacja ZSLiZ nr 2 w Jeleniej Górze

Zakład Stolarski z Leszna wymieni w terminie do końca wakacji 120 okien i 6 drzwi w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 1 Maja ,popularnie zwanym „handlówką”. 
Cena za te prace to prawie 300 tys. zł, a jest to II etap termomodernizacji budynku, co oznacza, że po jego planowanym zakończeniu (sierpień 2019 r.) będziemy ponosić niższe koszty ogrzewania obiektu.