Termomodernizacja ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze

Trwa termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”. 
Dzięki temu zadaniu poprawi się bezpieczeństwo (w ostatnim czasie wielokrotnie spadał tynk) spadną koszty eksploatacji obiektu przy Obrońców Pokoju  oraz placówka zyska nowe oblicze
Projekt zakłada między innymi:
-odwodnienie
-położenie drenażu
-wykonanie kanalizacji deszczowej
-dociepleniu ścian
-wymianie centralnego ogrzewania
-robót przy instalacji elektrycznej
Wartość zadania to prawie 3 miliony złotych.

Koniec inwestycji to październik 2019 roku.